Agenda

 

• zaterdag 30 juni, concert (nadere informatie volgt)

• dinsdag 3 juli, laatste repetitie

• dinsdag 4 september, eerste repetitie

• 1ste week september, donateursgeld ophalen

• vrijdag 5 oktober, extra repetitie 19.30-21.30 uur

• zaterdag 6 oktober, studiedag vanaf 09.00 uur

• zaterdag 13 oktober, try-out Ferwert

• donderdag 25 oktober, extra repetitie 19.00-20.00 uur

• vrijdag 26 oktober, NBK Tivoli Utrecht

• dinsdag 6 november, speculaas/pepernotenactie

• maandag 24 december, Kerstnacht

• dinsdag 25 december, krystmoarns sjonge

• vrijdag 18 januari 2019, Nieuwjaarsconcert