HOLWERD – MFA de Ynset in Holwerd liet afgelopen zaterdag weer zijn multi-functionaliteit zien. Terwijl er stevig werd gekorfbald, werd ook zonder last van elkaar te hebben mooi gemusiceerd door de muzikanten uit Dongeradeel West. Nu voor het derde jaar in het MFA, maar nu de hele middag en avond gehouden in de theaterzaal. Een heel sfeervolle omgeving om te spelen.

Om 15.00 uur begon het solistenconcours. Er was veel publiek wat kon genieten van de prestaties van tien solisten, twee duo’s en twee groepen. Aan het eind van de middag werd de 12-jarige Johan Rispens van SDG Nes beloond met de beker voor zijn erg mooi uitgevoerde Polka Petite van E.F. Goldman. Bij de senioren ging de eerste prijs naar Hein Boonstra van muziekvereniging de Bazuin uit Holwerd. Hein kreeg 51 punten voor de Aria con Variazioni van B. Fitzgerald/G.F. Händel. Wel raakte Hein de wisselbeker kwijt aan het duo Maria de Ruiter en Harmke Groen (moeder en dochter) van Euphonia Ternaard omdat zij met het nummer Misty van Errol Garner het hoogste aantal punten (51,5) hadden behaald. De beker voor de groepen ging naar de percussionisten van SDG Nes. Met “Wonderfull Days” van Charley Lownoise & Mental Theo sloten zij de middag spetterend af.

Als jury was dit jaar voor Nynke Jaarsma en Durk Lautenbach gekozen. Het echtpaar uit Wons bleek goed te kunnen samenwerken waardoor de juryrapporten voor de deelnemers in de middag en de korpsen in de avond waardevolle informatie bevatten over de uitvoering van de gespeelde werken. Door de verschillen in niveau en diversiteit van de korpsen (harmonie, fanfare en brassband) werd in de avond gekozen voor een festival zonder puntentelling en prijzen. De jurering en de kennismaking van de muziekuitvoering door de korpsen onderling staat voorop. Mooi is het dan te zien dat er in de late avond nog steeds voor een volle zaal gespeeld wordt.

De jury gaf in het slotwoord een korte toelichting op de uitvoering van de gespeelde stukken van de korpsen. Het opleidingsorkest “Opmaat” een samenwerking tussen harmonieorkest Dockum en Fanfare Oranje, werd extra in het zonnetje gezet. Nynke Jaarsma en Durk Lautenbach waren vol lof over dit initiatief. Dit orkest laat zien dat er nog steeds jeugd is te vinden die het mooi vindt om samen muziek te maken. Een opsteker voor de toekomst.

Na de loterij, belangrijk om de kas bij te vullen in een tijd van steeds mindere subsidies, voegden veel deelnemers en toehoorders zich onder de andere (korfbal )bezoekers om nog tot in de late uurtjes na te praten over deze geslaagde muzikale dag.